loading

Atrakcyjne pakiety ubezpieczeń

Oferta jest szczególnie interesująca dla osób, które nie mają uprawnień do wysokich zniżek polisy AC u ubezpieczycieli - zatem tych, którzy dotychczas nie mieli Auto-Casco lub stracili zniżkę, a także dla firm, które do zniżek nie mają uprawnień.

Razem z samochodem klienci otrzymują możliwość zakupienia na promocyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW.

Dzięki specjalnym warunkom umowy General Motors z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. pakiet zawiera:
 

  • pierwszeństwo naprawy w autoryzowanym serwisie,
  • bezgotówkowe rozliczenia,
  • brak udziału własnego,
  • brak konieczności do ubezpieczania po szkodzie,
  • brak naliczania amortyzacji,
  • długi okres gwarantowanej kwoty wypłaty 

Ubezpieczenie pakietowe zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assistance.

Umowa ubezpieczenia pakietowego jest zawierana na okres 12 miesięcy. Zawarcie umowy ubezpieczenia pakietowego potwierdzone jest jedną polisą, wraz z którą Klient otrzymuje ogólne warunki ubezpieczenia.

Do góry